Wachttijden, vergoedingen & tarieven

Géén wachtlijst

Buitenpsycholoog Rotterdam werkt zonder wachtlijsten

Dat werkt heel eenvoudig: als er plek is dan kunnen we snel aan de slag. Kan jij binnen vier weken niet bij ons terecht voor een eerste gesprek, omdat we vol zitten? Dan plaatsen we je niet op een vervelende wachtlijst. We proberen je door te verwijzen naar een gelijkgestemde collega uit ons netwerk of je zoekt zelf verder door (probeer vooral ook de zorgbemiddeling door je zorgverzekeraar). 

Zo sta jij niet onnodig maanden stil op een wachtlijst terwijl je klachten alleen maar toenemen en de muren op je afkomen. 

Hoe het komt dat wij wel snel plek hebben en zonder wachtlijst kunnen werken? Wij werken zonder contracten met zorgverzekeraars. Geen zorgen, je behandeling komt nog steeds in aanmerking voor een vergoeding. Hoe dat precies zit, leggen we je hier onder uit. 

Vergoed door de zorgverzekeraar

Psychologische behandeling voor lichte tot matige psychische klachten wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. 

Buitenpsycholoog Rotterdam is een contractvrije praktijk. We hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je van ons na de sessie een factuur ontvangt die je zelf betaalt aan Buitenpsychoog Rotterdam. Vervolgens kun je deze factuur zelf declareren bij je zorgverzekeraar. 

De hoogte van de vergoeding die de zorgverzekeraar aan je uitbetaald is afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis. We hebben hier geen inzage in. Het bedrag zal in ieder geval liggen tussen de 53-100% van het factuurbedrag. Houd hierbij rekening dat de zorgverzekeraar altijd eerst je verplichte eigen risico zal gaan verrekenen. 

Wij adviseren je altijd om je voorafgaand aan de intake te laten informeren door de zorgverzekeraar over de hoogte van je vergoeding én of er eventueel sprake is van aanvullende voorwaarden voor het starten van een behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. Als je contact opneemt met de zorgverzekeraar kun je aangeven dat het gaat om ongecontracteerde zorg vanuit een vrijgevestigde psychologenpraktijk. Als je de volgende zorgprestatiecodes noemt kan de zorgverzekeraar precies aangeven wat je per sessie van 60 minuten vergoed krijgt: CO0562 en CO0627

Aan het einde van het jaar is het mogelijk om van zorgverzekeraar en/of van polis te veranderen. Mocht je rond die tijd in therapie komen, dan kan het gunstig zijn om te gaan voor een restitutiepolis gezien je behandelingen dan volledig worden vergoed. Kijk hier voor een handig overzicht van alle polissen en vergoedingen in 2024 op de site van De Contractvrije psycholoog. 

Tarieven

Buitenpsycholoog Rotterdam hanteert de tarieven zoals die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd voor psychische zorg (het 100% NZA-tarief). Het tarief is afhankelijk van de duur en het type consult. In de regel plan ik 60 minuten voor een consult, wijken we hier meer dan 15 minuten vanaf dan wordt dit aangepast op de factuur. 

Het vastgestelde tarief per sessie van een uur is in 2024:

– Intake/diagnostiek: €183,44 per sessie.
(Gemiddeld zijn 2 van deze sessies nodig) 

– Behandeling: €161,46 per sessie.
(Gemiddeld zijn 8-10 van deze sessies nodig en > in geval van schematherapie) 

Onverzekerde zorg/ zelfbetalers

Indien het de voorkeur heeft om de behandeling/diagnostiek zelf te betalen dan is dit ook mogelijk. Bijvoorbeeld omdat je niet wilt dat de verzekeraar op de hoogte is van je diagnose of om andere persoonlijke redenen. In dat geval gelden eveneens de tarieven per sessie zoals hierboven vermeld staat.

Uitzicht tijdens behandelingen bij Buitenpsycholoog Rotterdam.

Veelgestelde vragen

Nee hoor! Wij volgen het tarief dat de overheid wettelijk heeft vastgelegd voor psychische zorg (het 100% NZA-tarief). Het tarief is afhankelijk van de duur en het type consult. In principe gaan we uit van een sessie van 60 minuten. 

De belangrijkste reden waarom wij contractvrij werken, is het gevoel van autonomie over de praktijkvoering. We willen niet afhankelijk zijn van de verschillende eisen van de verzekeraars. Daardoor is er meer vrijheid om de praktijk naar eigen inzicht te voeren en kunnen wij meer invulling geven aan ons idee van kwaliteit. 

Zeker niet! Alle vrijgevestigde praktijken en BIG-geregistreerde zorgprofessionals moeten voldoen aan strenge eisen van diverse partijen, wij dus ook. De eisen van de wettelijke regelgeving van de overheid, van beroepsverenigingen, het Kwaliteitsstatuut, van (her)registraties en van het visitatie-keurmerk van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Kortom, de kwaliteit is geborgd. 

Gemiddeld zijn er 8-10 behandelsessies nodig. Soms duren onze behandeling langer dan bij gecontracteerde psychologen, doordat we niet versneld hoeven af te ronden door de eisen van de zorgverzekeraars. Die ruimte kunnen we nemen indien jij dat nodig hebt.  Zeker als we aan de slag gaan met diepgewortelde patronen die al vroeg aangeleerd zijn, deze verander je vaak niet in zo’n korte tijd.