Voor verwijzers

Doorverwijzen?

Doorverwijzen naar Buitenpsycholoog Rotterdam kan op twee manieren: 

– Direct via Zorgdomein op naam van Buitenpsycholoog Rotterdam, product basis-GGZ in de natuur. Uw patiënt kan daarna zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak. 

– Uw patiënt kan zelf contact opnemen en zich aanmelden. Uw patiënt heeft dan wel een verwijsbrief van u nodig die voldoet aan de maatstaven van het NZA/Zorgverzekeraar. Zie onderstaand menu voor meer informatie hierover. 

Terugkoppeling

Wanneer uw patiënt wordt uitgenodigd voor de intake vraag ik hem of haar eerst om toestemming voor overleg met u als verwijzer. 

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u schriftelijk bericht over het verloop en het resultaat van de therapie. Deze terugkoppeling vindt zoveel mogelijk plaats binnen Zorgmail of Zorgdomein. Heeft u een zorgmail-adres of uw verwijzing verstuurd via Zorgdomein, dan zal ik u de genoemde correspondentie via deze beveiligde weg doen toekomen.

Overleg

Heeft u vragen over indicaties, exclusiecriteria en vergoedingen? In onderstaand menu staat daar het een en ander over omschreven. 

Natuurlijk kunt u als verwijzer ook altijd contact met ons opnemen bij vragen en voor overleg. 

Wij zien uw doorverwijzingen graag tegemoet en kijken uit naar een prettige samenwerking! 

Generalistische Basis GGZ is geindiceerd als: 
– De begeleiding door de POH-GGZ onvoldoende resultaat oplevert of wanneer er op voorhand sprake lijkt te zijn van een onderaanbod.
– Er (een vermoeden) van een stoornis bestaat conform DSM-5.
– Er geen sprake is van psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
– Er geen sprake is van duidelijke crisisgevoeligheid of suïcidaliteit.

Ik bied behandeling in de generalistische basis GGZ aan. Hoewel ik graag mensen wil helpen, wil ik dit ook zorgvuldig doen en de best passende hulp bieden. Soms betekent dit dat ik beter niet zelf kan behandelen, aangezien cliënten intensievere of meer specialistische zorg nodig hebben dan ik vanuit de basis-GGZ kan bieden. 

Ik triageer alle aanmeldingen en hanteer de volgende exclusiecriteria:

 • Jongeren onder de 18 jaar;
 • Ernstige depressie;
 • Bipolaire stoornis;
 • Autismespectrumstoornis;
 • Persoonlijkheidsstoornissen anders dan cluster C;
 • Psychotische stoornissen;
 • Eetstoornissen;
 • Verslavingsstoornissen;
 • Dementie;
 • LVB;
 • Grensoverschrijdend gedrag (agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag);
 • Behandeling in een juridisch kader (gedwongen behandeling);
 • Verhoogde suïcidaliteit/TS in de voorgeschiedenis;
 • Psychodiagnostiek;
 • Begeleiding bij gebruik van psychofarmaca;
 • Behoefte aan behandeling binnen de muren van een spreekkamer. 
 • Geen mogelijkheid om af te spreken anders dan Kralingse Bos/Carnisse Grienden/ Park de Twee Heuvels

Uw patiënt komt pas voor een vergoeding van zijn/haar behandeling in aanmerking mits er sprake is van een correcte verwijsbrief. De verwijsbrief moet naar de maatstaven van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie bevatten: 
– De naam van mijn praktijk
– De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake van de psycholoog liggen)
– De vermelding van (het vermoeden van) een psychische (DSM IV) stoornis met hierbij de verwijzing naar de basis-GGZ
– Uw AGB-code met uw naam, woonplaats en uw handtekening en/of stempel van de praktijk.
– Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt.

Regelmatig krijg ik de vraag van de huisarts of de zorg die ik bied wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is het geval, de hoogte van de vergoeding is echter afhankelijk van de zorgverzekeraar en/of type polis omdat ik werk zonder overeenkomst met de zorgverzekeraars. Lees meer over vergoedingen